Om

På Alléskolan år 4-6 i Habo har vi tidigare haft en papperstidning i Elevens val som vi har kallat Allénytt. Nu överför vi den till bloggform och vill på det sättet få elevernas arbeten att nå ut till fler mottagare utanför skolan.  Vi  hoppas att eleverna blir mer motiverade och nyfikna på att göra sitt allra bästa.

Genom att arbeta med bloggen knyter vi an till läroplanens kunskapskrav i många ämnen, framförallt svenska och samhällskunskap.

Alla bilder vi använder är våra egna samt bilder publicerade under Creative Common-licens.